Lidgelden 2020

Lid worden: kan enkel vanaf 16jaar
Inschrijving vanaf januari.: 155€
Iinschrijven vanaf februari : 180€
Inschrijven vanaf sept 2019 : 210€ (inclusief 2020) - enkel starters
Tweede lid bij RDK: 100€

Kost opleiding tot 1*duiker éénmalig 165 euro te betalen voor het eerste examen

In het lidgeld is een verzekering inbegrepen afgesloten door de federatie Nelos bij de verzekeringsmaatschappij ARENA NV

LET OP: JE BENT PAS LID ALS ZOWEL HET LIDGELD BETAALD IS EN ALS JE 
MEDISCHE FICHE IN ORDE IS.

Wat krijg je terug voor je lidgeld?

Je bent automatisch verzekerd.
Je krijgt tweemaandelijks het bondsblad 'Hippocampus'.
Je ontvangt na de opleiding een internationaal erkend duikbrevet.
Je kan genieten van opleidingslessen theorie.
Je krijgt zwembadtrainingen door RDK lesgevers/instructeurs.
Continue begeleiding tijdens alle openwaterduiken.
De club beschikt over een eigen compressor, de vullingen zijn GRATIS voor leden!
Trimvest ontspanner en flessen zijn te huur aan democratische prijzen.

 Copyright @2017 - Onder voorbehoud van alle rechten - Foto's  Ryngaert Peter, Franky Cardoen, Dennis Vandermeersch, Ludo Braeckman