Kader opleidingen

Assistent instructeur

Een assistent instructeur (AI) is in staat zelfstandig te duiken. ‌
‌Hij kan duiken leiden in alle diverse wateren die veel bezocht worden door Belgische duikers. 
‌‌Hij is in staat zijn beginnende en onervaren duikers te begeleiden en onder het toezicht van instructeurs taken van hen over te nemen. ‌
‌Hij moet veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, duikongevallen kunnen herkennen en er adequaat op kunnen reageren. 
‌‌Hij kan zelfstandig instaan voor de opleiding zwembad en theorie van 1*D. ‌
‌Hij kan zelfstandig opleidingsduiken 1*D uitvoeren.

1* instructeur

Ben je eenmaal assistent instructeur geworden dan is de volgende stap natuurlijk het instructeurschap. 
‌De 1* instructeur kan volledig autonoom beginnende duikers opleiden tot het niveau van 3*duiker. 
‌Verder staat hij de 2* instructeurs bij met de opleiding van de assistent instructeurs. 
‌Hij kan zelfstandig duikleidingen en proeven afnemen van kandidaten en hij verzorgt de opleidingen in al hun aspecten.

2* instructeur

De titel van 2* instructeur is de op één na hoogste titel die je kan behalen. 
‌Bovenop alle taken die je als instructeur uitvoerde, zoals het geven van opleiding in je eigen club, zal je ook regelmatig in andere duikscholen bijspringen. 
‌Als 2* instructeur is het mogelijk om te fungeren als duikschoolleider en je kan zelfs een eigen duikschool oprichten. 
‌De federatie zal regelmatig beroep op je doen om te fungeren als jurylid bij examens of bij de opleiding van kandidaat instructeurs.

3* instructeur

De 3* instructeur titel is de hoogst bereikbare titel. 
‌De 3*instructeur is niet alleen werkzaam binnen de eigen club, maar hij is vooral actief binnen de federatie. 
‌De opleidingen van instructeurs en assistent instructeurs, de organisatie van zeestages, de ontwikkeling van cursussen en nieuwe inzichten in de duiksport, ... het hoort allemaal tot je taken. Je doet dit natuurlijk niet helemaal alleen. 
‌Je maakt deel uit van het college der 3*instructeurs. Het college vormt, samen met alle andere instructeurs, de drijfveer achter de NELOS-duiksport. Alle beslissingen welke kunnen bijdragen aan een grotere veiligheid of een beter duikonderricht voor onze duikers worden er genomen.